V muzeju nevede hranili radioaktiven uran

Mnogo let je muzej v narodnem parku Grand Canyon neprimerno hranil tri vedra polna uranove rude. Vedra so bila postavljena na prostem v bližini.