Tolmačenje, po domače povedano govorjenje, je delo zapriseženega sodnega tolmača. Sodni tolmač namreč prevaja listine kot so pogodbe, akte, zakone, potrdila i pooblastil. Tu gre za nekak prevod besedil. Več si preberite na  www.sodni-tolmac.si/sodno-tolmacenje/. Obstaja pa še ena storitev in to je tolmačenje oziroma prevajanje pri sklepanju pogodb ali izvšitvi kakšnih upravnih oostopkov. Tam pa sodelujeta sodni tolmač in pa neka tuja stranka, ta dva pa si izmenjujeta podatke. Sodni tolmač prevaja oziroma odgovarja za vsebino prevedenih dokumentov, saj lahko povzroči veliko škodo, če gre kaj narobe,  zato sodni tolmač ni biti lahko, je zelo dogovorno delo.

Sodni tolmač

Torej kdo je sodni tolmač? Je namreč kvalificiran strokovnjak, ki nekako prevaja besedila iz tujega jezika v slovenščino, lahko pa se zgodi tudi obratno, torej da iz slovenskega jezika prevede v nek tuj jezik. To je v primeru, če udeleženci ne uporabljajo uradnega jezika sodišča. Sodni tolmač je ponavadi določen oziroma imenovan s strani ministra za pravosodje, vso to delo opravlja za sodišče. Torej sodeluje na različnih sodnih postopkih, tam potrebujejo pravne in fizične osebe sodnega tolmača, da jim pomaga pri prevodu raznilčnih  listin kot so sodni registri, bilance, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, spričevala, raznorazni sklepi in potrdila o izobraževanju. Tako delo je zelo težko, saj oseba na sebi nosi veliko odgovornost, zato je ponavadi sodni tolmač zelo izobražen in kvalificiran človek.

Sodni tolmač pa nima samo ene naloge, namreč pa jih ima več.
Torej najpogosteje gre za tolmačenje na raznoraznih obravnavah na sodipču ali uradnih postopkih. Ampak tudi tolmači na kakšnih upravnih enotah, pri odvetnikih, notarjih, pri kakšnih sejah, nadzornih svetov in še veliko drugih.
Kako pa pridobimo status sodnega tolmača? Sodni tolmal mora imeti slovensko državljanstvo in pa obladati mora slovenščino, tak status pa seveda dobijo samo polnoletne osebe, ki pa morajo imeti opravljeno univerzitetno izobrazbo, brez tega res ne gre.