Ogrevanje je za lastnike domov eden največjih, a hkrati neizogibnih stroškov, s katerimi se spopadajo. Naše sredozemsko podnebje kljub toplim poletjem vseeno prinaša razmeroma mrzle zime, kjer temperature padejo precej pod ledišče, zato je ogrevanje nujno. Seveda pa imamo na voljo več različnih načinov ogrevanja, med katerimi lahko izbiramo glede na naše specifične potrebe.

Tradicionalno najpogosteje vgrajena vrsta ogrevalnih sistemov pri nas je peč na drva. Slovenci smo namreč že zgodovinsko povezani z ogrevanjem na drva zaradi velike količine gozdnih površin. Skoraj vsaka družina, vsaj v ruralnem delu, je imela dostop manjšega ali večjega gozda, kamor so hodili po drva in se tako ogrevali. Z rastjo prebivalstva, pa se je dostop do gozdov krčil, zato se je začel vzpenjati trg prodaje drv, s tem pa so začelke rast tudi cene. Hkrati so se začela razvijati tudi urbana področja, kmetje pa so vse bolj opuščali svojo dejavnost in odhajali na delo. To je pomenilo manj časa za pripravo drv, hkrati pa se je pojavil nov problem, in sicer je ena od slabosti peči na drva tudi to, da je treba stalno skrbeti za dovajanje goriva. Ko ogenj ugasne, se namreč hitro shladi tudi peč in posledično prostor, zato smo začeli z iskanjem udobnejših načinov ogrevanja, kjer ni potrebna stalna skrb za ohranjanje ognja.

Ogrevanje

Takrat smo začeli z razvijanjem peči na kurilno olje. Tovrstne peči je mogoče brez težav vgraditi v obstoječ sistem centralnega ogrevanja, za doziranje kurilnega olja in tako ohranjanje toplote pa skrbi kar sama peč. Ogrevanje je tako veliko bolj udobno, saj lahko temperaturo enostavno nadziramo s termostatom. Z vse večjim izkoriščanjem fosilnih goriv pa smo priča tudi stalni rasti cene nafte in posledično kurilnega olja, vse bolj pa se zavedamo tudi negativnega vpliva, ki ga ima izgorevanje fosilnih goriv na okolje. Pri izgorevanju se namreč proizvajajo škodljive emisije ogljikovega dioksida, ki tanjšajo ozonski plašč, ki nas ščiti pred premočnim sevanjem.

Zadnja leta za zato ogrevanje vse bolj uporabljamo obnovljive vire energije, v okviru tega pa imamo na voljo več možnosti. Trenutno najpogosteje vgrajen sistem za ogrevanje je sistem s toplotno črpalko. Pri tem sistemu delovni medij iz vira (zraka, vode ali zemlje) posrka toploto, jo prenese v prostor, nato pa se ohlajen zopet vrne k viru. Za to toplotna črpalka porabi minimalno količino električne energije. Z električno energijo lahko napajamo tudi IR panele, ki ogrevanje prostora zagotavljajo z infra rdečim sevanjem. Oba načina ogrevanja sta lahko ekološko povsem neškodljiva, pa tudi brezplačna, če električno energijo zagotovimo s sončnimi kolektorji, nameščenimi na strehi.

Pred dokončno odločitvijo za najboljši sistem za ogrevanje se posvetujete s svojim energetskim svetovalcem in upoštevajte vaše energetske potrebe ter lokacijo objekta.