Oprema za kampiranje

Kampiranje je trenutno jedan od najpopularnijih tipova porodičnih putovanja, no to je i jedan od rijetkih tipova putovanja za koji je potrebno unaprijed nabaviti.